Tarieven orthodontie

Consultatie

Code Techniek Omschrijving Prijs
F121A Eerste consult €25,27
F122A Vervolg consult €25,27
F123A Controle bezoek €15,91
F124A Second opinion €119,69
F125A * Maken gebitsmodellen €19,47
F126A Beoordelen gebitsmodellen €70,30

Röntgenonderzoek

Code Techniek Omschrijving Prijs
F155A Vervaardiging orthopantomogram €34,20
F156A Beoordeling orthopantomogram €20,04
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto €21,42
F158A Beoordeling schedelröntgenfoto €59,80
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €21,42
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €59,80

Behandeling

Code Techniek Omschrijving Prijs
F411A * Plaatsen beugel categorie 1 (plaat met protrusieveer, expansieplaat) €131,33
F421A * Plaatsen beugel categorie 2 (headgear) €137,37
F431A * Plaatsen beugel categorie 3 (plaat + headgear) €158,41
F441A * Plaatsen beugel categorie 4 (activator, MRA) €168,76
F451A * Plaatsen beugel categorie 5 (Partieel) 399,27
F461A * Plaatsen beugel categorie 6 (Volledig) €649,50
F471A * Plaatsen beugel categorie 7 €630,31
F481A * Plaatsen beugel categorie 8 €453,04
F491A * Plaatsen beugel categorie 9 €646.60
F492A Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak €109.39
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 €33.25
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 €33,25
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 €33,25
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 €33,25
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 €38,00
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 €47,50
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 €47,50
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 €57,00
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 €71,25
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand €33,25
F531A Nacontrole beugelcategorie 1 t/m 4 €33,25
F532A Nacontrole beugelcategorie 5,7,8 €38,00
F533A Nacontrole beugelcategorie 6,9 €47,50

Diversen

Code Techniek Omschrijving Prijs
 
F612A * Plaatsen intermaxillaire correctieven €137,37
F716A * Mondbeschermers tijdens behandeling met apparatuur €29,92
F721A Trekken tand of kies €49,87
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant €37,24
F723A * Plaatsen micro implantaat (voor beugel) €94,10
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie €14,91
F811A * Reparatie of vervanging van beugel €33,01
F812A * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur €43,51
F813A * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak €43,51
F815A verwijderen spalk, per element €  6,65
*De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2, pag. 86 bij de tariefbeschikking).

Disclaimer: bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. Orthodontie Oisterwijk is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.