Behandeling

Een orthodontische behandeling is op elke leeftijd toe te passen. Echter bij kinderen in de groei kan ook de ontwikkeling van de kaken worden beïnvloed (groeiremming of groeistimulans). Is de groei over zijn hoogtepunt heen dan blijft de behandeling beperkt tot standcorrectie. Bij volwassenen kan eventueel een chirurgische behandeling overwogen worden.

Op het gebied van orthodontie zijn er veel verschillende beugels en technieken. Alle technieken hebben zo hun voordelen en nadelen. Echter hebben wij in de praktijk onze voorkeur voor bepaald type en merk. Wij hebben gekozen voor een beugeltechniek met “self-ligating brackets” (blokjes). Deze beugels veranderen de posities van de tanden op een soepele en natuurlijke manier. Daarnaast is het trekken van gezonde tanden en kiezen veelal overbodig. Het ongemak dat de patiënt van de beugel ondervindt is veel minder en de behandeltijd is doorgaans een stuk korter dan de traditionele brackettechnieken.

Na aanmelding in onze praktijk wordt een intake-afspraak gemaakt. U kunt zich telefonisch aanmelden via telefoonnummer 013-5773733 of via het contactformulier op deze site.

Intake

Tijdens de intake-afspraak(1e consult) wordt een informatief gesprek gehouden. Tijdens dit gesprek wordt besproken en bekeken wat de wensen zijn. Ook wordt er gekeken naar tong- en spraakgewoontes en gelaatsuitdrukkingen. Tijdens deze afspraak worden onderstaande handelingen uitgevoerd:
Beeldfoto’s: met een aantal beeldfoto’s wordt de situatie van het gebit en gezicht vastgelegd. Er wordt gekeken naar profiel, symmetrie van het gezicht, lachlijn en vulling van de lippen.
Gipsafdrukken: er wordt een afdruk gemaakt van boven- en onderkaak met alginaat.  Ook wordt er vastgelegd hoe de tanden en kiezen op elkaar passen. Met deze afdrukken worden gipsafdrukken gemaakt om de stand van de tanden en kaken te beoordelen.
Röntgenfoto’s: d.m.v. röntgenfoto’s wordt gekeken of alle tanden en kiezen aanwezig zijn. Of er geen afwijkingen zijn in de tandvormig en wordt er gekeken hoe de groei-ontwikkeling van het gelaat plaats vindt.
Medische anamnese: voordat de behandeling start wordt er een anamneseformulier ingevuld. Dit is een vragenlijst omtrent je gezondheid. Voor ieders veiligheid verzoeken wij je om ons steeds te informeren bij wijzigingen in de medische omstandigheden zoals zwangerschap, medicatie, infecties of andere ziekten.

Na het verwerken van al deze gegevens wordt er een behandelplan opgesteld. Dit wordt na enkele weken persoonlijk met u besproken. Tevens wordt er een kostenbegroting opgesteld.