Kwaliteitswaarborg

ISO-Certificering:

Door onze gezamenlijke inzet zijn wij trots op het behalen van de ISO-Certifisering.
Het is een bekroning op ons werk dat wij voldoen aan de strenge wettelijke eisen op het gebied van hygiëne, veiligheid en management. Uiteraard blijven wij ons ontwikkelen om onze kwaliteit te blijven waarborgen.

OK Register

In het OK register vindt u ortho-tandartsen en orthodontisten die voldoen aan de extra eisen m.b.t. transparantie en kwaliteit. Dit register wordt jaarlijks per 1 januari geactualiseerd.
Ingeschrevenen:
– zijn bewezen ervaren
– laten zich jaarlijks bijscholen
– staan open voor controle van buitenaf
– werken volgens vaste protocollen
– in praktijken die ISO gecertificeerd zijn